Protestant

Protestanten zijn mensen — gewone mensen van vlees en bloed. Ze zijn daarbij ook christen, in de zin dat ze samen met nog veel meer mensen op de wereld in Jezus Christus geloven en met vallen en opstaan proberen om dat geloof in hun leven en de wereld vandaag te verstaan, te beleven en handen en voeten te geven.

Protestanten zijn in de zestiende eeuw ‘ontstaan’ uit hervormingsbewegingen in de Rooms-katholieke kerk. In die eeuw vormden ze een grote en invloedrijke groep in Antwerpen, die na de val van Antwerpen in 1585 in grote getale de stad verliet. In de 19e eeuw komen ze in België en Antwerpen weer terug in beeld. Sindsdien vormen de verschillende protestantse kerken een kleine, levendige minderheid in het godsdienstige leven van de Scheldestad.

Wereldwijd zijn er veel protestanten (schattingen gaan van 500 tot 700 miljoen). Het protestantisme is een brede en diverse familie binnen de christelijke kerk — met dus alle culturele, liturgische, kerkelijke en theologische verschillen die bij zo’n brede stroming horen. Tegelijk zijn er typische protestantse trekken, zoals veel aandacht voor de Bijbel, de betekenis van genade en het belang van een persoonlijk, geëngageerd geloof.

Lees verder over ‘Geloof, genade en Bijbel’ >