Meedoen en lidmaatschap

De Christusgemeente is een open gemeenschap waar iedereen welkom is en mee kan doen aan activiteiten. Wie sterker betrokken wil zijn bij de gemeenschap kan lid of sympathisant van de kerk worden.

Het lidmaatschap van de kerk is eerst en vooral een keuze van geloven en persoonlijk engagement. Als je gelooft in Jezus Christus en je daarbij verbonden weet met de protestantse kerk en overtuiging, kun je belijdenis van het geloof afleggen. Zo’n belijdenis is een persoonlijke en overtuigde keuze, waarvoor je ter voorbereiding een traject volgt. Als je in een andere kerk belijdenis hebt afgelegd of als volwassene bent gedoopt, hoef je dat niet nog eens over te doen, maar word je als belijdend lid aanvaard.

Wanneer je de stap van geloofsbelijdenis niet kunt of wilt zetten, kun je ook betrokken zijn bij de Christusgemeente als dooplid (wij erkennen de doop die in andere christelijke kerken heeft plaatsgevonden) of als sympathisant.

Wie vragen heeft over het lidmaatschap of geloofsbelijdenis kan altijd contact opnemen voor een gesprek.