Introductie

De Christusgemeente is een veelkleurige protestantse kerk die in Antwerpen de bijbelse boodschap van Gods liefde en verlossing viert, leert en deelt.

Een kerk is niet in de eerste plaats een gebouw of organisatie, maar een gemeenschap van mensen die (zoeken te) geloven in Jezus Christus en zich door de Bijbelse boodschap laten inspireren en uitdagen door de liefde en verlossing van God — om die handen en voeten te geven in hun leven en omgeving.

Het protestantse karakter van de kerk komt tot uitdrukking in een sober ingericht kerkgebouw, actieve deelname van de leden aan het gemeenteleven, nadruk op het beleven en vertalen van je geloof in het gewone leven en veel aandacht voor de Bijbel. We geloven dat de woorden uit dit heilige boek van God ons vandaag veel te zeggen hebben: over God en onszelf, maar ook over geluk, het goede leven en de grote vragen van vandaag.

Wij zijn een open gemeenschap, waar iedereen welkom is, juist omdat we geloven dat God de bron van alle leven en de God van alle mensen is. De kerkdiensten en de verdiepende of bezinnende activiteiten staan open voor iedereen die mee wil doen of vrijblijvend wil kennismaken. Ook bieden we een traject aan voor hen die het christelijk geloof willen (her)ontdekken, hun geloofsbelijdenis afleggen of christen willen worden.

De Christusgemeente is onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België, een van de officieel erkende erediensten in België. We werken in een oecumenische geest samen met andere christelijke kerken en gemeenschappen en zetten ons mee in voor een samenleving waar mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar leven.