Nieuws

Algemene informatie coronacrisis (wordt regelmatig aangevuld)

Vanwege de gezondsheidscrisis door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen heeft de kerkenraad besloten alle kerkdiensten en activiteiten tot nader order niet door te laten gaan.

Gezamenlijke online vieringen protestants Antwerpen

Om de leemte te vullen hebben verschillende protestantse kerken en werkingen van het Protestants Beraad Antwerpen (Noord, Zuid, Oost, Boechout, bijbelhuis) de handen ineen geslagen. Vanaf zondag 22 maart wordt er wekelijkse een online dienst aangeboden  vanuit de gezamenlijke protestantse kerken, geleid door één van de predikanten. Deze dienst wordt in de week opgenomen en op zondag online geplaatst op het youtubekanaal van de Antwerpse protestantse kerken.

Andere alternatieven

Daarnaast is er heel veel ander aanbod via internet en televisie waar we u graag op willen wijzen. Juist deze periode mogen we aangrijpen om eens extra stil te staan bij de vraag wat er echt belangrijk voor ons is. 

Internet

Zondagse erediensten

– Er zijn vele kerkdiensten in Nederland (live en opnames) te vinden via http://www.kerkomroep.nl en http://www.kerkdienstgemist.nl

Doordeweekse vieringen

– VPKB Aalst biedt dagelijks 8.00 uur een morgengebed en op woensdagavond 19.00 uur een avondgebed. Te vinden via het youtube-kanaal van Tom Schepers. Zie voor meer informatie de facebookgroep Corona gebed. 

– Elke dag 17.00 uur verschijnt er vanuit de Kathedraal van Antwerpen een viering met de bisschop van Antwerpen. Te vinden via het youtubekanaal van de Kathedraal.

– Via internet zijn vele online vespers, evensongs en andere vieringen te vinden. Om een voorbeeld te noemen: http://www.vespersgouda.nl (live en opnames van vespers vanuit de Sint-Janskerk in Gouda (NL)). 

Varia

– Liefhebbers van Bach kunnen terecht op http://www.bachvereniging.nl/allofbach voor filmopnames van werken van Bach (o.m. cantates, Matthäus Passion, Johannes Passion, Hohe Messe). 

Televisie

–        ÉÉN zendt elke zondag 10:00 uur live een Rooms-Katholieke eredienst uit.

–        NPO2 (Nederland) zendt elke zondagmorgen verschillende Rooms-Katholieke en protestantse vieringen uit. In verband met het coronavirus zendt de Evangelische Omroep wekelijks een viering uit vanaf 9:20 uur. Voor meer informatie zie: https://visie.eo.nl/artikel/2020/03/eo-initieert-wekelijkse-tv-kerkdienst-in-verband-met-coronavirus

Voor gezinnen, kinderen en jongeren

JOP, de jeugdorganisatie van de Nederlandse protestantse kerk heeft verschillende programma’s voor  allerlei leeftijden ontwikkeld met het oog op het coronavirus. Die zijn te vinden via http://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-zijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus

Bijbel Basics (de methode die gebruikt wordt door de leiding van de kindernevendienst en tienercatechese) heeft programma’s voor de komende zondagen nu in een ‘thuisversie’ beschikbaar gesteld. Op de website is gratis een account aan te maken om te programma’s te downloaden. 

Daarnaast heeft Kliederkerk (www.pkn.nl/thema/kliederkerk) ook een programma beschikbaar gesteld voor gezinnen. Dit programma is uitermate geschikt als alternatieve viering voor gezinnen. Te vinden via: https://www.protestantsekerk.nl/download10148/Kliederkerk%20thuis%20-%20storm.pdf 

Zo is er de mogelijkheid om toch via verschillende kanalen en op verschillende manieren met elkaar verbonden te zijn als gemeente van Jezus Christus.

Pastoraat

Ds. Barry Kriekaard is beschikbaar voor pastoraat op alle dagen behalve woensdagen. Hij is telefonisch bereikbaar via 03/889.88.50 of 0493/81.96.52. SMS/Whatsapp/facebook messenger is ook mogelijk. 

Actie ‘Bel eens een gemeentelid’

Door de coronacrisis zijn we allemaal wat meer geïsoleerd. We zitten grotendeels thuis en komen weinig andere mensen tegen. Daarom de actie Bel eens een gemeentelid. Dat gaat als volgt in zijn werk: wanneer je je opgeeft wordt je gekoppeld aan een ander gemeentelid die zich heeft opgegeven. Jij krijgt zijn/haar gegevens en zij/hij krijgt jouw gegevens. Vervolgens kunnen jullie via de telefoon contact opnemen met elkaar om eens een praatje te maken, van gedachten te wisselen over de coronacrisis, etc. Opgave van naam en tel.nr. bij dsbarrykriekaard@gmail.com

Praktisch: Antwerpen helpt (Stad Antwerpen)

Door de impact van het coronavirus kunnen sommige stadgenoten niet meer naar de winkel, apotheek of met hun hond gaan wandelen. In heel de stad starten warme initiatieven om elkaar te helpen. De stad Antwerpen heeft daarom een platform gelanceerd waar vraag en aanbod elkaar vinden.

Wie hulp nodig heeft kan dit doorgeven:

Wie graag een ander praktisch hulp aanbiedt kan dat op de volgende manier doen:

Voor algemene informatie zie www.antwerpen.be/antwerpenhelpt

Tot slot

We beseffen dat het annuleren van kerkdiensten ingrijpend is. Toch is het belangrijk om juist ook als kerk solidair te zijn met de zwaksten in de samenleving. Het treft dat we juist leven in de veertigdagentijd. Laten we ook deze bijzondere omstandigheden aangrijpen om te reflecteren op wat er gaande is.

U wordt tijdig op de hoogte gebracht van verdere besluiten.

Verbonden in Christus.

Hartelijke groet,

Kerkenraad en predikant van de Christusgemeente