Nieuws

Sinds 28 juni mogen we gelukkig weer als gemeente samenkomen. Er zijn nog wel enkele regels i.v.m. de gezondheid, waar we u op willen wijzen. 

Aanmelden

Slechts een beperkt aantal mensen kunnen de dienst bezoeken, namelijk maximaal 30 (excl. de mensen met een taak). Daarom dient u zich vooraf op te geven. Voor de zondagen na de zomerdiensten, 23 en 30 augustus, geldt een aanmeldsysteem. U kunt zich voor 23 óf 30 augustus aanmelden. Beide diensten worden eveneens via livestream uitgezonden op het vertrouwde kanaal. 

Aanmelden kan bij Sonja van Santen: vansantens@hotmail.com / 03 827 30 28

U wordt gevraagd zich aan te melden vóór donderdag 20 augustus. Graag ook opgave met hoeveel personen u wilt komen en hoeveel kinderen er mee komen.

Taken in en rond de dienst

Ieder die volgens het vastgestelde rooster van 2020 een taak heeft, wordt uiteraard verwacht. U hoeft zich niet aan te melden. We willen u vragen op tijd te komen! Wanneer u onverhoopt niet kunt komen, willen we u vragen zelf te ruilen. 

 Hygiënemaatregelen

Vanwege het coronavirus zijn de volgende hygiënemaatregelen van kracht rondom de kerkdienst:

–        U wordt gevraagd één voor één binnen te komen en bij binnenkomst én naar buiten gaan een mondmasker te dragen.

–        Bij de deur wordt u ontvangen door coördinatoren die vragen naar uw gezondheid en u uw plaats wijzen. Wie bij zichzelf symptomen van het coronavirus bemerkt, wordt gevraagd thuis te blijven.

–        Bij de deur is ontsmettende alcoholgel te vinden.

–        Toiletbezoek alleen bij hoge nood. 

–        Kinderen gaan meteen bij binnenkomst naar de crèche/nevendienst/tienerdienst.

–        In de kerkzaal dient u via de zijpaden in de bank te gaan zitten en daar gedurende de dienst te blijven. Zitplaatsen zijn bij de witte klevers.

–        Iedereen zit op minimaal 1,5 meter van elkaar, behalve wanneer u tot dezelfde bubbel behoort.

–        Gemeentezang is slechts mogelijk met mondmasker én 2 meter onderlinge afstand. De kerkenraad beraadt zich hoe dit vormgegeven wordt (na de zomer). 

–        Na afloop verlaten we het gebouw op geordende wijze: bank voor bank.

–        Bij de uitgang staat het rek met de collectezakken waarin u uw gift kunt deponeren.

–        Koffiedrinken is mogelijk onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Na de zomer zullen we dit weer hervatten. 

Dat klinkt allemaal zeer strikt, maar het gaat om de gezondheid van de zwaksten in de samenleving.

 Laten we solidair zijn met elkaar en 1,5 meter afstand houden.

 We hopen dat we op deze manier voldoende veiligheid kunnen scheppen om elkaar weer te kunnen ontmoeten. We zien er naar uit u weer te zien!

Zomerdiensten

Dan enige praktische informatie over de zomerdiensten die plaatsvinden vanaf 12 juli tot en met 16 augustus. Alle zomerdiensten vinden dit jaar plaats in de Brabantse Olijfberg (Lange Winkelstraat 5). De reden is praktisch van aard, namelijk dat er door de grootte van het kerkgebouw genoeg ruimte is voor ieder die dat wil om de dienst te bezoeken. Tijdens de zomer zal er dan ook géén online dienst zijn. U hoeft zich evenmin aan te melden.