Jongeren

Voor jongeren wil de Christusgemeente een plek zijn waar ze met leeftijdgenoten samen kunnen zijn en de waarde en praktijk van het christelijk geloof kunnen ontdekken en ervaren.

De jongeren vanaf 12 jaar hebben verschillende taken in en rond de kerkdienst op zondag. Ook komen ze regelmatig samen voor catechisatie om over geloven, de Bijbel en verschillende thema’s te leren en te spreken. Er is een groep voor jongeren van 12 tot 16 jaar en een groep voor de leeftijd van 17-18 jaar en ouder.

De nadruk bij deze catechese ligt op inwijding. De jongeren worden op een interactieve uitgedaagd en toegerust om daadwerkelijk in de praktijk van hun leven te geloven in God en volgeling te zijn van Jezus. Die inwijding gaat bijvoorbeeld over bidden, bijbellezen, de kerkdienst, dienen, de 10 geboden en zorg voor de schepping.
We werken niet alleen met gewone lessen, maar trekken er ook op uit. Voorbeelden van de laatste jaren zijn: een fotozoektocht naar sporen van God in Antwerpen, een schoonmaakactie in de wijk Klein Antwerpen, een jeugdkerkdienst, een kerstactie in een ziekenhuis of een ontmoeting met jongeren uit een andere kerk of gemeenschap.

Af en toe worden er ook uitstappen en ontspannende activiteiten georganiseerd, vaak in samenwerking met andere protestantse kerken of de protestantse jongerenwerking Projop.