Rond de Bijbel

De Bijbel is een onuitputtelijke en inspirerende bron vol teksten en woorden over God en geloof, over de zin en onzin van het leven en over goed en kwaad. Als protestanten geloven we dat het lezen, bestuderen en tot leven brengen van de Bijbelwoorden ons bij het hart en de bedoelingen van God brengen. Daarom zijn er ieder jaar ook activiteiten en kringen rond de Bijbel.


 

Bijbelstudies Bergrede

De Bergrede (Mattheus 5-7) is misschien wel één van de bekendste teksten van het Nieuwe Testament. Gelovig of niet: velen moeten erkennen dat de Bergrede hele fundamentele teksten bevat over menszijn. Daar gaat het Jezus dan ook om: het mens zijn zoals God het bedoeld heeft. Het ‘koninkrijk der hemelen’ noemt Jezus dat.

We willen in coronatijden deze bijbelstudie in twee vormen aanbieden: online (gezamenlijk) via Zoom en als materiaal om thuis zelf of samen bijbelstudie te doen.

Zoom

De bijeenkomsten via Zoom zijn gepland op de volgende data:

  • 22 april, 20.00 uur: Mattheus 5:1-12 (‘zaligsprekingen’)
  • 20 mei, 20.00 uur: Mattheus 6:9-15 (‘Onze Vader’)

Wie graag wil deelnemen kan een email sturen naar dsbarrykriekaard@gmail.com. U ontvangt dan t.z.t. een link om deel te nemen.

Materiaal voor bijbelstudie thuis

In de loop van april en mei verschijnen hier in PDF bijbelstudies om thuis te doen. Omdat we in de diensten van februari al bezig zijn geweest met Mattheus 5 (zie Archief), zullen hier bijbelstudies verschijnen over Mattheus 6 en 7.

Mattheus 6:1-4

Mattheus 6:5-8, 16-18


Bijbelkring Ezechiël

In seizoen 2019-2020 lazen we met elkaar gedeelten uit het ingewikkelde profetenboek Ezechiël. Ezechiël hoort bij de Israëlieten die in 722 v. Chr. door de koning van Assyrië zijn gedeporteerd naar Babel (huidig Irak). Ezechiël is een jongeman uit een priesterlijke familie. In Babel krijgt hij visioenen en wordt geroepen tot profeet. Zijn taak is geen gemakkelijke: hij moet de val van Jeruzalem aanzeggen.

Het boek Ezechiël is voor hedendaagse lezers niet gemakkelijk. Toch gaan we met elkaar de uitdaging aan om te proberen Ezechiël en zijn wereld te begrijpen. We kijken ook of die teksten ons nog iets te zeggen hebben.

Bijeenkomsten: 16 oktober, 6 november, 4 december, 15 januari, 19 februari, 11 maart*, 15 april*, 13 mei*.

De bijeenkomsten beginnen 20.00 uur in de kerk en duren ongeveer tot 22.00 uur.

Meer informatie: dsbarrykriekaard@gmail.com

*Update: vanwege het coronavirus zijn de bijbelstudies over Ezechiël tijdelijk afgelast.

 


Bijbellezen voor anderstaligen

Is Nederlands niet je moedertaal en wil je graag samen met anderen de Bijbel lezen?  Dan kun je meedoen met het Bijbellezen voor anderstaligen. We lezen en spreken Nederlands, maar iedereen kan daarbij ook een Bijbel in de eigen taal gebruiken. We proberen de taal goed te begrijpen. Ook spreken we samen over wat de woorden voor ons betekenen.

Tijd: vrijdagavond van 20.00-21.30 uur
Data: niet bekend, tijdelijk afgelast wegens coronavirus
Plaatskerkgebouw

Informatie en inschrijving