Rond de Bijbel

De Bijbel is een onuitputtelijke en inspirerende bron vol teksten en woorden over God en geloof, over de zin en onzin van het leven en over goed en kwaad. Als protestanten geloven we dat het lezen, bestuderen en tot leven brengen van de Bijbelwoorden ons bij het hart en de bedoelingen van God brengen. Daarom zijn er ieder jaar ook activiteiten en kringen rond de Bijbel.


David: held, koning, schurk

Gesprekskring over het levensverhaal van koning David

In januari 2017 start er een serie van vijf gesprekskringen over het levensverhaal van koning David (uit de bijbelboeken 1 en 2 Samuël). Als er één bijbelverhaal is waarin we een beeld krijgen van het menselijk leven in al zijn grootsheid en miserie dan is het dat van David. David is de grootste van Israëls koningen, de man naar Gods hart, de herdersjongen die psalmen dichtte en zong op zijn harp en de zwaarbewapende reus Goliat versloeg met zijn slinger, maar ook de man van overspel en moord, van familiedrama’s en politieke intriges. De Bijbel vertelt dit verhaal van licht en donker, mislukking en overwinning, God en mens op een bijzonder eerlijke manier. Als u zin heeft om meegenomen te worden in dit verhaal, kom dan meelezen op woensdagnamiddag of donderdagavond.

Avondkring
Tijd
: donderdagavond van 20.00-22.00 uur
Data: 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart 2017
Plaats: kerkgebouw

Download de folder

Namiddagkring
Tijd: woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Data: 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart 2017
Plaats: Protestantse kerk, Heer Van Bergenstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever

Download de folder

Informatie en inschrijving


Bijbellezen voor anderstaligen

Is Nederlands niet je moedertaal en wil je graag samen met anderen de Bijbel lezen?  Dan kun je meedoen met het Bijbellezen voor anderstaligen. We lezen en spreken Nederlands, maar iedereen kan daarbij ook een Bijbel in de eigen taal gebruiken. We proberen de taal goed te begrijpen. Ook spreken we samen over wat de woorden voor ons betekenen.

Tijd: vrijdagavond van 20.00-21.30 uur
Data: 13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 5 mei, 19 mei, 2 juni, 16 juni 2017
Plaatskerkgebouw

Informatie en inschrijving