Inspiratie & bezinning

Samen met de andere protestantse kerken in Antwerpen wordt er ieder jaar een programma van inspirerende en bezinnende activiteiten georganiseerd.


In 2017 staan bibliodrama, bijbels koken, lezingen over de betekenis van de reformator Martin Luther, avondgebeden in de stille week voor Pasen en een kloosterweekend op het programma. Ook start er een nieuwe activiteit voor twintigers en dertigers: de zinnige avonden. Zie voor meer informatie de folder.

In 2017 zal een programma worden aangeboden dat in deels in het teken staat van Refo 2017, de viering van vijfhonderd jaar Reformatie. Op de website Luther2017.be vindt u een uitgebreid programma van wat er in Antwerpen aan activiteiten in het kader van het jubileumjaar worden georganiseerd.

Houd het nieuws en de agenda in de gaten voor nieuwe activiteiten.