Activiteiten

De activiteiten die worden georganiseerd in de Christusgemeente staan open voor iedereen: leden, buren, belangstellenden, toeristen of toevallige bezoekers. We zijn ervan overtuigd dat God ieder mens zoekt en dat de Bijbel een boek is dat voor iedereen veel te betekenen heeft. Daarom is iedereen welkom om mee te doen en de gemeenschap, de wijsheid en het erfgoed van de kerk te ontdekken en te beleven. De activiteiten van de gezamenlijke protestantse kerken van Antwerpen vindt u onder vorming&verdieping, en daar weer onder het kopje inspiratie&bezinning.

Kerkdiensten

Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst. Het is een moment van bezinning, inspiratie en viering. De lezing van een gedeelte uit de Bijbel en de uitleg en toepassing van die woorden vormen het middelpunt van de dienst. Ook wordt er veel gezongen en is er tijd voor stilte en gebed.

Doop, huwelijk, uitvaart

In een protestantse kerk worden ook bijzondere vieringen gehouden rond de vreugdevolle en verdrietige ‘scharniermomenten’ van het leven: geboorte, geloofsbelijdenis, huwelijk en dood. 

Vorming & verdieping

Geloven is een werkwoord. Om te leren geloven en je geloof levend te houden en te laten groeien is vorming en verdieping nodig. Daar zijn de kerkdiensten op zondag op gericht. Daarnaast worden er gespreksgroepen, cursussen en andere vormingsactiviteiten aangeboden.

Samenleven

Een kerk is een gemeenschap van mensen, die niet alleen een kerkdienst en activiteiten bezoeken, maar ook elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven — in zorg en vreugde, uitdaging en verlies. De kerk is geroepen om een gemeenschap te zijn die in woorden en met daden de veelkleurige wijsheid en liefde van God toont

Erfgoed en concerten

Het kerkgebouw van de Christusgemeente leent zich uitstekend voor kleinschalige concerten. De akoestiek is zeer goed, de zaal is niet te groot (capaciteit maximaal 99 personen) en het fraaie orgel is speciaal voor dit gebouw ontworpen.

Bazaar

Ieder jaar wordt op 11 november (of als de 11e op zondag of maandag valt een of twee dagen eerder) de traditionele en bekende bazaar of fancy fair gehouden in de kerk. Op de rommelmarkt is van alles te koop

Beeldgalerij algemeen

Regelmatig worden er foto’s gemaakt van activiteiten en gebeurtenissen in de Christusgemeente. Een deel daarvan wordt in de beeldgalerij opgenomen.